Logotyp för BMO

Välkommen

BMO, Begravningsmuseum Online finns för att vårda ett kulturarv av seder och bruk kring begravningar. Vilka var de seder och bruk som användes vid begravningar för ett eller två sekel sedan? Vi glömmer snabbt.

BMO finns för att vårda minnen av gångna tiders seder och bruk. Förhoppningsvis ger det oss en förståelse för hur det var på farfars och mormors tid, kanske kan det även hjälpa oss att nyansera vår bild av hur vi gör idag.

Begravningsfölje